ຕິດຕໍ່ພົວພັນພວກເຮົາທີ່:

 

ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.​ ປ. ປ. ລາວ

 info@dislaos.com

+85620 55288668, 030 565-8985

ຕິດຕໍ່ພົວພັນພວກເຮົາທີ່:

DIAMOND INTERNATIONAL SCHOOL

Diamond Early Years

Diamond Primary School

Stay updated on the latest news!

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Membership 

DIAMOND CAMPUS

Primary and Early Years

Donghanghin Village, 

Xaythany District,

Vientiane, Lao PDR

Phone: +85620 55288668, 030 565-8985

email: info@dislaos.com

©2020 by Diamond International School. 

eccil-logo1.png